Samenwerken met boeren voor natuur

Door het uitbreiden van mijn bedrijf en sterke groei in verkoop van lamsvlees heb ik een samenwerking gevonden met twee andere schapenhouders die meedoen aan Boeren voor Natuur. Deze bedrijfsvoering Boeren voor Natuur gaat verder dan alleen biologisch.

Lees hieronder meer over de productiewijze en bedrijfsvoering op beide bedrijven.

Landerije de Bunte 

Op  Landerije de Bunte wordt gewerkt met een systeem dat op veel onderdelen veel verder gaat dan de gecontroleerde biologische productiewijze. Al het voer wordt zelf verbouwd, er worden geen bestrijdingsmiddelen gebruikt, als het maar even kan lopen de schapen buiten in de wei en er wordt maximaal rekening gehouden met de natuurlijke behoeftes van de dieren voor een optimaal  dierenwelzijn en natuurlijk gedrag. Weides met een grote biodiversiteit waar gras en kruid naast elkaar groeien. Omgeven door nieuwe en oude houtwallen voor schaduwvoorziening voor de schapen en als schuilplaats voor alle voorkomende flora en fauna. Een omgeving waar biodiversiteit zich kan handhaven en ontwikkelen en het natuurlijk evenwicht de ruimte krijgt. Geen krachtvoer uit Zuid-Amerika maar zelf verbouwd graan en stro en een veestapel die afgestemd is op wat de grond produceert in plaats van andersom. Vanaf voorjaar 2015 is onze website met nog meer uitleg bereikbaar op www.landerijedebunte.nl. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen via info@landerijedebunte.nl.

Gezien onze bedrijfsfilosofie is het logisch dat we er de voorkeur aan geven om de lammeren te verkopen aan Bauke Bossink. Hij laat de lammeren in natuurlijke weides in grotere kuddes verder weiden, in plaats van af te mesten op stal waar natuurlijk graas- en diergedrag niet mogelijk is. De lammeren krijgen op die manier de mogelijkheid om vanaf de geboorte tot het eind te leven op een voor hun zo natuurlijk mogelijke wijze. En daarbij dragen ze maximaal bij aan het onderhouden en ontwikkelen van ons landschap en onze natuur.

Missie Landerije de Bunte

Landerije de Bunte is een agrarisch bedrijf dat nastreeft om met respect  voor natuur- en cultuurhistorische waarden en een gezonde economische basis bij te dragen aan herstel van een natuurlijk evenwicht tussen landschap, dier en mens. Dit concept denken wil Landerije de Bunte breed uitdragen middels voorlichting, educatie en training.

 

Video / bedrijfsreportage van beide bedrijven Boeren voor Natuur

  • Klik hier voor een video/bedrijfsreportage over het bedrijf van Corney Niemeijer van Landerije de Bunte 
  • Klik hier voor een video/bedrijfsreportage over het bedrijf van Marwin Hofstede
 
 

Hieronder een overzicht van uw bestelling!

(Dit overzichtje kunt u over het scherm heen bewegen)

Geen producten
Gratis thuisbezorging vanaf €150,00
Naar winkelwagen

Klik hierboven op "naar winkelwagen" voor de volgende stap in uw bestelling